Prvý podporný projekt pre pomáhajúce profesie 5P

Myšlienkou Projektu 5P je koncept vyváženosti medzi pracovným a  osobným životom. Ide o  široké nazeranie na prístup k  životu, pretože poukazuje na nutnosť sebareflexie. Sebareflexia je dôležitá na porozumenie príležitostiam v  pracovnom prostredí i  v  osobnom živote. Jednotlivé zložky v živote tvoria celok. Ak nemáme rovnováhu v  jednej časti, zákonite sa to prejaví aj v iných oblastiach. A tak vzniká nerovnováha. Projekt pomáha zisťovať, kedy a  akým spôsobom možno preferovať prácu (kariéru, ambície) a kedy život (rodina, zdravie, voľný čas, záujmy). Presahuje z  oblasti zabezpečenia materiálnych potrieb do roviny osobného rozvoja a sebarealizácie.

Prehrať video

Unikátny podporný projekt holistického nazerania na človeka

Ciele Projektu 5P

  • Poodhaliť tajomstvo skutočného vnútorného leadershipu vedúceho k efektívnemu vedeniu ľudí a k vyšším výkonom s minimálnym výdajom energie.
  • Rozpoznať vnútorné bloky a nefungujúce presvedčenia v sebe a v tíme.
  • Motivovať a vytvoriť teamspirit.
  • Stanovenie cieľov, vízií.
  • Cesta k vnútornej zmene.
  • Prebudiť vnútorný potenciál vedúci k úspechu.

HARMÓNIA
DUŠE ~TELA ~MYSLE

MODULY

Vnútorný leadership

Reziliencia

Kognitívna a mentálna stimulácia

Postcovidová rehabilitácia

Postcovidová rehabilitácia

Rehabilitačný program zameraný na duševnú a fyzickú regeneráciu.

Rehabilitácia zameraná na dýchaciu gymnastiku a nácvik správneho stereotypu dýchania .

Respiračná fyzioterapia, postcovidová dychová rehabilitácia a celý  komplex podporných terapií obnovujú funkčnosť a kapacitu pľúc, uľavujú záťaži srdca a cievneho systému, podporujú trávenie, detoxikujú celý organizmus, akcelerujú funkciu nervového systému, žliaz s vnútorným vylučovaním a stabilizujú imunitu človeka.

Tím Projektu 5P

Ďakujeme, že môžeme.

Tatiana Pavlovičová

Duševné zdravie

Mária a Pavol Korčekoví

Mentálne zdravie

Jana Repková

Fyzické zdravie

Anna Pavlovičová

Odborný garant