Prvý podporný projekt pre pomáhajúce profesie 5P

Myšlienkou Projektu 5P je koncept odolnosti a všímavosti.

Zmysluplnosť, zvládnuteľnosť a zrozumiteľnosť v živote.

Prehrať video

Unikátny podporný projekt holistického nazerania na človeka

Ciele Projektu 5P

  • Poodhaliť tajomstvo vlastného prežívania
  • Rozpoznávať reakcie a správanie
  • Nachádzať vnútornú motiváciu
  • Nasmerovanie k inému pohľadu
  • Cesta k vnútornej zmene

HARMÓNIA
DUŠE ~TELA ~MYSLE

MODULY

Reziliencia

Všímavosť

Zdravá životospráva

Zvládanie stresu

Postcovidová rehabilitácia

Postcovidová rehabilitácia

Rehabilitačný program zameraný na duševnú a fyzickú regeneráciu.

Rehabilitácia zameraná na dýchaciu gymnastiku a nácvik správneho stereotypu dýchania .

Respiračná fyzioterapia, postcovidová dychová rehabilitácia a celý  komplex podporných terapií obnovujú funkčnosť a kapacitu pľúc, uľavujú záťaži srdca a cievneho systému, podporujú trávenie, detoxikujú celý organizmus, akcelerujú funkciu nervového systému, žliaz s vnútorným vylučovaním a stabilizujú imunitu človeka.