Kampaň Človek k Človeku je výzvou spolupodieľať sa na vytvorení