Kniha Navzájom lepší bola do života uvedená 24. 06. 2021.

Prináša pohľad na psychohygienu ako na súčasť duševného zdravia. Zámerom je posvietiť na cestu, ktorú si volí každý sám. Preto neponúkame návod ani univerzálny manuál na šťastie. Prinášame pohľad na pomáhajúce profesie cez prelínajúce sa pravdivé príbehy poskytovateľov a inšpirátorov, ktorí zanechali stopu a skúsenosti vlastnou sebareflexiou. Chceme tak poodhaliť vlastné cesty viacerých z nás, z rôznych oblastí pôsobenia a z rôzneho smerovania. No cieľ je rovnaký. Žiť život v radosti a naplnení. Jednoducho, tu a teraz. Práve v jednoduchosti je celý zázrak. Práve v tom, že sa zastavíme a uvedomíme si, čo sa deje okolo nás, a najmä v nás. A možno sa potom pozrieme na veci inak. Teoretické a praktické spracovanie témy je tiež doplnené sebakoučovacími kartami, ktoré sa môžu stať jedným z nástrojov na ceste sebapoznávania.

Byť pomáhajúcim je poslaním a vzácnou životnou misiou. Každý z nás, kto sme sa pre túto cestu rozhodli alebo nám skôr bolo dopriate ňou kráčať, môže konštatovať, že táto cesta je darom. Môcť vykonávať službu v prospech iného človeka je jedným z dôležitých a vzácnych rozmerov života. A práve pre túto cestu sme sa rozhodli, možno sa akurát rozhodujeme, alebo vôbec nie sme jej súčasťou. V každom prípade môže byť táto kniha pre všetkých podnetom k prevencii vlastnej psychohygieny. 

Prajeme všetkým pri čítaní zažiť moment vďačnosti za službu iným. Či sa k tomuto textu dostanete ako poskytovateľ, študent, dobrovoľník, no najmä ako človek, každému prajem zažiť Naše číslo: z , strana č. 3 pocit vzácnosti a hrdosti na túto misiu, a zároveň veľa síl pri jej vykonávaní. Preberme zodpovednosť za seba a svoje kroky. Kráčajme cestou, ktorú si sami volíme, ktorá je naša a ktorá má príchute všetkého, čo život prináša. Tak, ako je rôznorodá aj táto kniha.. 

Občianske združenie Navzájom lepší

Sídlo: Tehelná 1/A 917 01 Trnava
IČO: 51564882

Registračné číslo VVS/1-900/90-53423
Registrový úrad MV SR
Dátum vzniku 13.04.2018

Predseda OZ: PhDr. Tatiana Pavlovičová

Email: info@navzajomlepsi.sk
Tel. č.: +421 908 036 419

Vždy pomôžeme

V prípade akýchkoľvek

otázok nás neváhajte kontaktovať

  Občianske združenie Navzájom lepší

  Sídlo: Tehelná 1/A 917 01 Trnava
  IČO: 51564882

  Registračné číslo VVS/1-900/90-53423
  Registrový úrad MV SR
  Dátum vzniku 13.04.2018

  Predseda OZ: PhDr. Tatiana Pavlovičová

  Email: info@navzajomlepsi.sk
  Tel. č.: +421 908 036 419

  Vždy pomôžeme

  V prípade akýchkoľvek

  otázok nás neváhajte kontaktovať