Počas najakútnejších opatrení proti covidu sa hovorilo o problémoch klientov domovov seniorov a domovov sociálnych služieb. Menej sa však myslelo aj na pracovníkov, ktorí neraz trávili s klientmi aj 24 hodín. Aj preto mnohí trpeli syndrómom vyhorenia. Aj keď sa neraz podceňuje, môže byť príčinou závažných chorení – nehovoriac o úplnej strate motivácie pracovať.

Odborníci z trnavského regiónu uzavreli unikátny štvorročný Projekt 5P. Nová kniha, rovnako ako projekt, vznikli v spolupráci trnavskej župy s tímom odborných lektorov a občianskeho združenia Navzájom lepší. Martin Jurčo oslovil koučku Tatianu Pavlovičovú, ktorá je aj manažérka nového Centra sociálnych služieb Galanta.

Navzájom lepší. Tak sa volá nová kniha, ktorej názov je zároveň aj hlavnou myšlienkou – teda vyváženosť medzi pracovným a osobným životom. Hovorí nielen o syndróme vyhorenia pracovníkov sociálnych služieb, ale aj o možnostiach prevencie.

Počas najkritickejších fáz pandémie, teda najmä počas minulého roka, trpeli zamestnanci nielen prepracovanosťou – jeho následkom je aj syndróm vyhorenia. O tomto projekte povedal Martinovi Jurčovi predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

 

Projekt Navzájom lepší má aj svoje pokračovanie. No čo je dôležité, zamestnanci domovov sociálnych služieb prechádzajú postupne tréningmi, ktoré sú prevenciou syndrómu vyhorenia. Pripravujú sa tak aj na očakávané zhoršenie situácie na jeseň. 

Zdroj: Rádio Regina Západ

Občianske združenie Navzájom lepší

Sídlo: Tehelná 1/A 917 01 Trnava
IČO: 51564882

Registračné číslo VVS/1-900/90-53423
Registrový úrad MV SR
Dátum vzniku 13.04.2018

Predseda OZ: PhDr. Tatiana Pavlovičová

Email: info@navzajomlepsi.sk
Tel. č.: +421 908 036 419

Vždy pomôžeme

V prípade akýchkoľvek

otázok nás neváhajte kontaktovať

  Občianske združenie Navzájom lepší

  Sídlo: Tehelná 1/A 917 01 Trnava
  IČO: 51564882

  Registračné číslo VVS/1-900/90-53423
  Registrový úrad MV SR
  Dátum vzniku 13.04.2018

  Predseda OZ: PhDr. Tatiana Pavlovičová

  Email: info@navzajomlepsi.sk
  Tel. č.: +421 908 036 419

  Vždy pomôžeme

  V prípade akýchkoľvek

  otázok nás neváhajte kontaktovať