10. október

Spolu sme v tento deň venovali niekoľko pár krokov pohybu, zažili sme atmosféru skupiny a zábavy. Nadýchli sme sa čerstvého vzduchu a urobili sme tak niečo pre seba a svoje zdravie.
 
Zámer: Prevencia ako cesta k duševnému zdraviu.
 
👣Každý jeden si zvolil svoj cieľ putovania, za ktorý tam aj symbolicky poďakoval a zveril ho dôvere.🙏
Pripravený bol krátky program, občerstvenie a chuť stať sa vzájomne lepšími 💞
 
Privítali sme rodinných príslušníkov, priateľov a známych všetkých vekových kategórií. Náročnosť bola veľmi príjemná a zvládnuteľná 🙂

Občianske združenie Navzájom lepší

Sídlo: Tehelná 1/A 917 01 Trnava
IČO: 51564882

Registračné číslo VVS/1-900/90-53423
Registrový úrad MV SR
Dátum vzniku 13.04.2018

Predseda OZ: PhDr. Tatiana Pavlovičová

Email: info@navzajomlepsi.sk
Tel. č.: +421 908 036 419

Vždy pomôžeme

V prípade akýchkoľvek

otázok nás neváhajte kontaktovať

  Občianske združenie Navzájom lepší

  Sídlo: Tehelná 1/A 917 01 Trnava
  IČO: 51564882

  Registračné číslo VVS/1-900/90-53423
  Registrový úrad MV SR
  Dátum vzniku 13.04.2018

  Predseda OZ: PhDr. Tatiana Pavlovičová

  Email: info@navzajomlepsi.sk
  Tel. č.: +421 908 036 419

  Vždy pomôžeme

  V prípade akýchkoľvek

  otázok nás neváhajte kontaktovať