Naším zámerom je holistické nazeranie na človeka, na rozvoj osobnosti a podpory
v rôznych oblastiach života.
Stať sa lepšou verziou seba samého v oblasti mentálneho, duševného a fyzického zdravia.

Model

Pozývame vás na púť vlastného ja

Preberme zodpovednosť za seba a svoje kroky.
Kráčajme cestou, ktorú si sami volíme, po ktorej odhaľujeme naše naučené reakcie, odkrývame podstatu zmyslu života.
Kráčajme cestou, ktorá je naša a ktorá má príchute všetkého, čo život prináša. Tak, ako je rôznorodá cesta každého z nás.

Občianske združenie Navzájom lepší

Sídlo: Tehelná 1/A 917 01 Trnava
IČO: 51564882

Registračné číslo VVS/1-900/90-53423
Registrový úrad MV SR
Dátum vzniku 13.04.2018

Predseda OZ: PhDr. Tatiana Pavlovičová

Email: info@navzajomlepsi.sk
Tel. č.: +421 908 036 419

Vždy pomôžeme

V prípade akýchkoľvek

otázok nás neváhajte kontaktovať