CESTOU K STÁLOSTI

KAUZALITA 

Každá prekročená hranica

má svoj dôsledok

2023
SALUTOGENÉZA

AKTÍVNE PRÍSPEVKY:

Max Kašparu: Cieľ cesty

Andrej Jeleník: Ako rozvíjanie všímavosti prispieva k zdraviu

Viktor Schiller: Od vyhorenia k radosti

Jana Kondrcová: Výživou k zdraviu

Panelová diskusia

Hovorme áno službe

 

 

 

Prednáškou s názvom „Cieľ cesty“ otvoril konferenciu prof. Doc. ThDr. PhDr. MUDr. Jaroslav Maximilián Kašparů, Ph.D. Dr. h. c. mult., psychiater, pedagóg, spisovateľ a kňaz.

Ako bolo?

„Diskutovali jsme o tom, jak se dostat od vyhoření k příjemné činnosti, i o dopadu výživy na zdraví, případně na rozvoj sociální citlivosti a pocitu účasti. Právě naše zařízení by se rádo stalo prostředníkem přenosu know-how. Možnosti implementace je Kraj Vysočina coby zřizovatel nakloněn. Přínos projektu ocení zejména zaměstnanci. Je zaměřen nejen na jedince, ale také na stmelení kolektivu, protože i v sociálních službách je třeba táhnout za jeden provaz´´

Aleš Urban, zástupce ředitele Domova Jeřabina Pelhřimov

,,Udržať si duševné zdravie a nevyhorieť, obzvlášť v pomáhajúcich profesiách, akými sú napríklad aj pracovníci v zariadeniach sociálnych služieb, nie je vždy jednoduché. Oceňujeme, že v Trnavskom samosprávnom kraji robia kroky, ktorými sa tomu snažia predísť. Iba spokojní a nevyhorení zamestnanci môžu odviesť kvalitnú prácu a pretaviť ju aj do dôsledného dodržiavania práv klientov v zariadeniach sociálnych služieb, na ktoré dohliadame v našom úrade.´´

Zuzana Stavrovská, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím