Tím Navzájom lepší

PhDr. Tatiana Pavlovičová

Založila som občianske združenie Navzájom lepší a ,,Centrum integrácie“ v Zavare. Som spoluautorkou a organizátorkou Prvého podporného projektu pre pomáhajúce profesie 5P. Zrekonštruovala a vytvorila som Centrum sociálnych služieb v Galante, v ktorom od roku 2019 pôsobím ako vedúca zariadenia.
Som autorkou publikácie Navzájom lepší (2021), ktorá je zameraná na prevenciu syndrómu vyhorenia a oblasť duševného zdravia v pomáhajúcich profesiách. Od roku 2013 pracujem v sociálnych službách a som asistentkou Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava v Nových Zámkoch.

Oblasti duševného a mentálneho zdravia sa venujem prostredníctvom individuálnych a skupinových koučovacích konzultácií. Využívam zručnosti z etikoterapie, kineziológie, lektorstva a iných alternatívnych prístupov.

Absolvovala som kurzy OneBrain, Akadémie Koučovania, školu Etikoterapie Advaita, Metóda Cesta, Feng Shui a iné kurzy z oblasti psychológie a osobného rozvoja. 
V súčasnosti som v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku. 

Mgr. Jana Repková

 

Fyzioterapiu som vyštudovala na FZV v Piešťanoch a FZO v Prešove. Medzi bakalárskym a magisterským štúdiom som 2 roky pracovala v malebnom juhočeskom meste Jindřichův Hradec.
Milujem cestovanie a rada skúšam nové veci z rôznych oblastí. Zo športov mám najradšej inline korčuľovanie a po meste sa pohybujem na bicykli. Bicyklov vlastním niekoľko. Moje skúsenosti ovplyvnil aj skauting, ktorého členkou som už vyše 20 rokov
Nielen v práci, ale aj v živote som zástancom hodnôt, zodpovednosti, pravdivosti a trvalej udržateľnosti. 
Pracovné skúsenosti som získala počas pôsobenia v ambulantnej zdravotnej starostlivosti v Českej republike a v zariadení pre seniorov. 

V súčasnosti pôsobím v Centre sociálnych služieb a aktívne participujem na Prvom podpornom projekte pre pomáhajúce profesie 5P v rámci postcovidovej rehabilitácie.

Absolvovala som pešiu púť do Santiaga de Compostela a cyklopúť po Svätej zemi. Rozhodnutie sa pre mňa stáva jedným z najdôležitejších krokov na ceste. A tak sa denne pýtam, Quo vadis, človeče?

Tatiana Pavlovičová

Mgr. Paulína Rábarová

K fyzioterapii ma priviedla najskôr vlastná skúsenosť v detstve a neskôr snaha zosobniť v tomto povolaní túžbu pomáhať ľuďom. Teóriu a prax som získala ako bakalár na Inštitúte Fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch a ako magister na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Ak človek pôsobí v oblasti zdravotníctva, vzdeláva sa celý život, preto je pre mňa dôležité absolvovanie niekoľkých odborných certifikovaných kurzov, ktoré boli zamerané na holisticky prístup k človeku pretože verím, že toto je cesta ako čo najlepšie pomôcť človeku – nazerať sa naňho ako na celok.

Počas môjho pôsobenia som vykonávala fyzioterapiu ambulantnou formou, neskôr v centre zameranom najmä na detského pacienta s diagnózou detská mozgová obrna,  následne prevládali vertebrogenne ochorenia. Túžba robiť veci inak ma priviedla k rozhodnutiu otvoriť si vlastnú ambulanciu, kde som sa venovala svojim klientom dva roky. Teraz ma naplno zamestnáva moje dvojročné slnko Ema.
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD.

V pomáhajúcich profesiách pôsobím 36 rokov. Sociálnu službu vnímam ako živý organizmus, ktorý sa neustále mení, vyvíja. Je to ako tečúca rieka, ktorá má svoj breh a silu.
Cesta od manažéra k lídrovi si vyžaduje rozpoznávanie situácií, sebareflexiu s následným vyhodnocovaním za presne stanoveného cieľa a zámeru. Tá moja cesta mi vyskladala pomyslený breh, ktorý sa po rokoch praxe opiera viac o láskavosť ako o princíp.

Od roku 2004 pracujem ako riaditeľka Domova sociálnych služieb Zavar, Stromová v Trnave a CSS Galanta. Pôsobím ako externá vysokoškolská učiteľka na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Som spoluautorkou projektu 5P (Prvý podporný projekt pre pomáhajúce profesie) a organizátorkou konferencií Trinásta komnata.

Počas rokov mojej pracovnej cesty som absolvovala množstvo vzdelávacích a sebarozvojových kurzov. Okrem manažérskej pozície sa ľuďom v pomáhajúcich profesiách venujem cez koučing a vhľady etikoterapie.

Byť súčasťou občianskeho združenia Navzájom lepší pre mňa znamená povedať áno novým možnostiam a cestám, ako sa stať lepšou a ako môžem moje nadobudnuté skúsenosti a zručnosti posunúť ďalej.

 

 

Mojím zámerom je komplexná fyzioterapia a holistický prístup k zdraviu človeka. Som zástancom prevencie a vlastnej zodpovednosti k zdravému životnému štýlu, k čomu vediem aj svojich klientov.  V Projekte 5P je oblasťou môjho pôsobenia starostlivosť o fyzické zdravie, postcovidová rehabilitácia a príprava podkladových, informačných materiálov.

Jana Repková

Mgr. Lenka Kušnír

Milovala som pozerať sa na moju babičku, keď s ceruzou písala a spracovávala podklady do peňažného denníka triedila bločky z nákupov a spracovávala jednoduché účtovníctvo, čo ma ovplyvnilo v mojom smerovaní.

Od roku 2009 som nastúpila do nového zamestnania, o ktorom som do vtedy nemala nič nevedela. Môj život sa zmenil nástupom do Domova sociálnych služieb pre dospelých v Zavare.  Pracovala som ako sociálny pracovník a tiež personálny pracovník. Počas pôsobenia v práci som sa rozhodla študovať a spoznávať teóriu sociálnej práce, aby som si prehĺbila svoje vedomosti. Po 5 rokoch štúdia sa zo mňa stala absolventka VŠ II. stupňa sociálnej práce.

Milujem varenie, pečenie domáceho kváskového chleba a koláčov, mám rada hudbu a najviac na svete svoju skoro 3 ročnú dcérku Haničku ♥

Som svedomitá, usilovná, mám zmysel pre poriadok, tendenciu úspešného premysleného doťahovania práce do konca, chtíč po nových projektoch a zadaniach…