Individuálne konzultácie,
koučing, kineziológia

Koučing

Koučing s princípmi etikoterapie je o hľadaní odpovedí na príčiny a dôsledky v sebe samom a vytvorením novej voľby, prostredníctvom individuálneho sedenia zameraného na životné témy.
Pozrieť sa pomocou nadhľadu na príčiny chorôb, nespokojnosti, úrazov, vzťahov…

Hľadať spôsob naplnenia životných cieľov, vízií a zmien.

Cieľom je rozvoj sebadôvery, sebauspokojenia, sebaurčenia, sebaprijatia, sebavyjadrenia, sebareflexie a sebapoznania.

Kľúčovým rozhodnutím je prebratie zodpovednosti za svoj život a jeho smerovanie.

Kineziológia

Kineziológia je metóda jednotného mozgu, je zameraná na porozumenie a prijatie emocionálnych blokov z minulosti, ktoré majú vplyv na náš každodenný život v prítomnosti.

Proces je jemný, neinvazívny a efektívny. Cieľom je nastavenie fyzickej, psychickej, emočnej a energetickej rovnováhy pomocou jemnej metódy svalového testu – biofeedback.

Pomocou systému One brain je možné riešiť akékoľvek fyzické i psychické oblasti:

Individuálnu konzultáciu si môžete objednať telefonicky alebo  e-mailom:
+421 908 036 419
navzajom.lepsi@gmail.com

Občianske združenie Navzájom lepší

Sídlo: Tehelná 1/A 917 01 Trnava
IČO: 51564882

Registračné číslo VVS/1-900/90-53423
Registrový úrad MV SR
Dátum vzniku 13.04.2018

Predseda OZ: PhDr. Tatiana Pavlovičová

Email: info@navzajomlepsi.sk
Tel. č.: +421 908 036 419

Vždy pomôžeme

V prípade akýchkoľvek

otázok nás neváhajte kontaktovať

  Občianske združenie Navzájom lepší

  Sídlo: Tehelná 1/A 917 01 Trnava
  IČO: 51564882

  Registračné číslo VVS/1-900/90-53423
  Registrový úrad MV SR
  Dátum vzniku 13.04.2018

  Predseda OZ: PhDr. Tatiana Pavlovičová

  Email: info@navzajomlepsi.sk
  Tel. č.: +421 908 036 419

  Vždy pomôžeme

  V prípade akýchkoľvek

  otázok nás neváhajte kontaktovať