PROGRAMY AKTÍVNEHO ŽIVOTA

Duch dobrej služby ako najvyšší stupeň zušľachťovania seba a iných.

Prvý podporný projekt pre pomáhajúce profesie 5P

Projekt harmónie tela, duše a mysle.

Čaj o piatej

Večer o rozhovoroch a degustácii čajov.

Hor sa do lesa

Turistika. Komunita. Psychohygiena.

Navzájom lepší

Publikácia o syndróme vyhorenia a životnej rovnováhe.

,,Centrum Integrácie"

Viac ako len darček.

Individuálne konzultácie; Koučing

Sprevádzanie a podpora v procese zmeny.

Náš príbeh

Buďme viac tvorcami a menej čakateľmi.

Buďme viac vďační a menej kritizujúci.

Buďme viac darmi, sebe aj iným…

Preberme zodpovednosť za seba a svoje kroky.

Kráčajme cestou, ktorú si sami volíme, po ktorej odhaľujeme naše naučené reakcie, odkrývame podstatu zmyslu života.

Kráčajme cestou, ktorá je naša a ktorá má príchute všetkého, čo život prináša. Tak, ako je rôznorodá cesta každého z nás.

https://fb.watch/8DJxA73V6V/