PROGRAMY AKTÍVNEHO ŽIVOTA

Duch dobrej služby ako najvyšší stupeň zušľachťovania seba a iných.

Cestou k stálosti

Konferencia

Zodpovedne k sebe

Inšpiratívny pobyt

Tu a Teraz

Festival holistického zdravia

Projekt 5P

Projekt harmónie tela, duše a mysle

Čaj o piatej

Večer o rozhovoroch a degustácii čajov

Hor sa do lesa

Turistika. Komunita. Psychohygiena

Navzájom lepší

Publikácie o prevencii v oblasti duševného a mentálneho zdravia

,,Centrum Integrácie"

Viac ako len darček

Individuálne konzultácie; Koučing

Sprevádzanie a podpora v procese zmeny

Náš príbeh

Buďme viac tvorcami a menej čakateľmi.

Buďme viac vďační a menej kritizujúci.

Buďme viac darmi, sebe aj iným…

Preberme zodpovednosť za seba a svoje kroky.

Kráčajme cestou, ktorú si sami volíme, po ktorej odhaľujeme naše naučené reakcie, odkrývame podstatu zmyslu života.

Kráčajme cestou, ktorá je naša a ktorá má príchute všetkého, čo život prináša. Tak, ako je rôznorodá cesta každého z nás.

© 2021 Nelson Architecture. All Rights Reserved.