O nás

O nás

Povedali áno zámeru...

Meniť uhly pohľadov a povedať áno novým výzvam. Povedali sme áno pomáhajúcim profesiám a zároveň áno dobrej službe v prospech iných.

Sme tímom, ktorý sa stretol v tú najvhodnejšiu chvíľu a začal písať Projekt, ktorý v sebe nesie veľkú víziu, hĺbku duše a nadšenie robiť kroky k zmene.

Realizácia zámer viacerých ľudí v tíme a sympatizantov občianskeho združenia, ktorým patrí náš obdiv a srdečná vďaka.

Vstúpili sme na cestu zušľachťovania a procesu. A na túto cestu pozývame aj Vás.

Ďakujeme, že môžeme…

Chceš sa aj TY stať členom tímu a OZ?

Čakáme ťa!