Blog

NavzajAdmin

Bližšie k sebe

BLIŽŠIE K SEBE Počas novembrových 30 dní sme spustili spoločnú online cestu sebareflexie.November nám oveľa viac otvoril témy hodnôt, pominuteľnosti, stíšenia sa. Dal nám možnosť

Read More »
NavzajAdmin

Ďakujeme, že môžeme

Prvý podporný projekt pre pomáhajúce profesie 5P začínal myšlienkou urobiť niečo pre tých, ktorí pomáhajú. Na jeho začiatku to boli hodiny a hodiny príprav, počas

Read More »
NavzajAdmin

Kniha Navzájom lepší

Kniha Navzájom lepší bola do života uvedená 24. 06. 2021. Prináša pohľad na psychohygienu ako na súčasť duševného zdravia. Zámerom je posvietiť na cestu, ktorú si

Read More »

Občianske združenie Navzájom lepší

Sídlo: Tehelná 1/A 917 01 Trnava
IČO: 51564882

Registračné číslo VVS/1-900/90-53423
Registrový úrad MV SR
Dátum vzniku 13.04.2018

Predseda OZ: PhDr. Tatiana Pavlovičová

Email: info@navzajomlepsi.sk
Tel. č.: +421 908 036 419

Vždy pomôžeme

V prípade akýchkoľvek

otázok nás neváhajte kontaktovať