Blog

NavzajAdmin

Rok 2022 je naplnený

V roku 2022 sme realizovali viacero aktivít z Programov aktívneho života. Súčasťou Projektu 5P boli II cykly, v ktorom prešlo 21 sociálnych zariadení v pôsobnosti trnavského

Read More »
NavzajAdmin

1. ročník Tu a Teraz 2022

1. ROČNÍK TU a TERAZ 2022Vďaka Vám všetkým, ste skvelí! Lebo toto všetko sa mohlo udiať vďaka desiatkam ľudí, ktorí boli mimo kamery, ktorí ťahali

Read More »
NavzajAdmin

Inšpiratívny diár 2023

Kvalitný diár od autorky slovenskej knihy NAVZÁJOM LEPŠÍ poskytuje nielen prehľadné kalendárium a priestor na osobné poznámky a plány, ale súčasne mnohé inšpirujúce a motivačné

Read More »
NavzajAdmin

I. cyklus Projektu 5P

Prvý podporný projekt pre pomáhajúce profesie 5P prináša komplexnú podporu pre poskytovateľov sociálnych služieb. V tomto roku sme sa venovali vlastnému životnému naplneniu, hľadaniu motivácie

Read More »

Občianske združenie Navzájom lepší

Sídlo: Tehelná 1/A 917 01 Trnava
IČO: 51564882

Registračné číslo VVS/1-900/90-53423
Registrový úrad MV SR
Dátum vzniku 13.04.2018

Predseda OZ: PhDr. Tatiana Pavlovičová

Email: info@navzajomlepsi.sk
Tel. č.: +421 908 036 419

Vždy pomôžeme

V prípade akýchkoľvek

otázok nás neváhajte kontaktovať