Blog

NavzajAdmin

Bližšie k sebe

BLIŽŠIE K SEBE Počas novembrových 30 dní sme spustili spoločnú online cestu sebareflexie.November nám oveľa viac otvoril témy hodnôt, pominuteľnosti, stíšenia sa. Dal nám možnosť

Read More »
NavzajAdmin

Ďakujeme, že môžeme

Prvý podporný projekt pre pomáhajúce profesie 5P začínal myšlienkou urobiť niečo pre tých, ktorí pomáhajú. Na jeho začiatku to boli hodiny a hodiny príprav, počas

Read More »

Občianske združenie Navzájom lepší

Sídlo: Tehelná 1/A 917 01 Trnava
IČO: 51564882

Registračné číslo VVS/1-900/90-53423
Registrový úrad MV SR
Dátum vzniku 13.04.2018

Predseda OZ: PhDr. Tatiana Pavlovičová

Email: info@navzajomlepsi.sk
Tel. č.: +421 908 036 419

Vždy pomôžeme

V prípade akýchkoľvek

otázok nás neváhajte kontaktovať