HOR SA DO LESA

Je názov pre naše pravidelné nenáročné túry do lesov. Tento rok sme sa rozhodli pre výzvu 700+ m n.m. Ide o výstupy na všetky malokarpatské sedemstovky, ktoré zavŕšime spoločným výstupom na Záruby.
Zámerom tejto aktivity je spoločne si oddýchnuť a „vypnúť hlavu“  v prírode, pretože rovnováha medzi fyzickým a duševným  je veľmi dôležitá.
V neposlednom rade sme si dali za cieľ stretnúť nových ľudí , vytvoriť nové spoločenské väzby po čase strávenom v rôznych obmedzeniach a posúvať si hranice svojich možností a schopností.
Budeme radi keď sa k nám pridáte vytvoriť toto nové spoločenstvo skvelých ľudí.

ČAJ O PIATEJ

Tak ako je dôležitá rovnováha medzi duchovným a fyzickým aspektom života, tak je dôležitý balans medzi aktívnym a pasívnym.
Čaj o piatej je pokojná, oddychová  aktivita, ktorú sme vybrali do páru k program Hor sa do lesa.
Sústredíme sa na vzájomnú komunikáciu, ktorá je dôležitá ako v osobnom, tak aj v pracovnom živote. Spolu preberáme rôzne témy objavujúce sa v našich životoch, ideme do hĺbky, chceme sa posunúť. Každý sme prežili niečo iné, máme rozdielne osobné skúsenosti, ktoré nás spolu robia navzájom lepšími.
Vytvorili sme bezpečný priestor pre každého účastníka, ktorý k nám zavíta.
Bonusom sú čajové rituály a ochutnávky skvelých čajov.
Ak máte radi, rozhovory, ste otvorení novým obzorom, tak Vás pozývame do nášho kruhu.

 

Obe aktivity sa konajú raz za mesiac.
Hor sa do lesa vždy v sobotu a Čaj o piatej štvrtok.
Pre presné dátumy a časy sledujte našu FB stránku Navzájom lepší alebo IG navzajom_lepsi

Občianske združenie Navzájom lepší

Sídlo: Tehelná 1/A 917 01 Trnava
IČO: 51564882

Registračné číslo VVS/1-900/90-53423
Registrový úrad MV SR
Dátum vzniku 13.04.2018

Predseda OZ: PhDr. Tatiana Pavlovičová

Email: info@navzajomlepsi.sk
Tel. č.: +421 908 036 419

Vždy pomôžeme

V prípade akýchkoľvek

otázok nás neváhajte kontaktovať

  Občianske združenie Navzájom lepší

  Sídlo: Tehelná 1/A 917 01 Trnava
  IČO: 51564882

  Registračné číslo VVS/1-900/90-53423
  Registrový úrad MV SR
  Dátum vzniku 13.04.2018

  Predseda OZ: PhDr. Tatiana Pavlovičová

  Email: info@navzajomlepsi.sk
  Tel. č.: +421 908 036 419

  Vždy pomôžeme

  V prípade akýchkoľvek

  otázok nás neváhajte kontaktovať