V roku 2022 sme realizovali viacero aktivít z Programov aktívneho života. Súčasťou Projektu 5P boli II cykly, v ktorom prešlo 21 sociálnych zariadení v pôsobnosti trnavského samosprávneho a z toho viac ako 500 zamestnancov aktivitami psychohygieny a prevencie syndrómu vyhorenia. Súčasťou bola aj postcovidová rehabilitácia, ktorá bola tento rok doplnená o metabolickú diagnostiku.

Pre pomáhajúce profesie sme priniesli aj prvý ročník festivalu s názvom Tu a Teraz, ktorý bol zameraný na celostný prístup prevencie človeka. Súčasťou festivalu bola aj diskusia s českým psychiatrom a spisovateľom Maxom Kašparu či vystúpenie Katky Koščovej, Braňa Jobusa či Jana Svetlana Majerčíka. Počas festivalu sme predstavili aj náš nový inšpiratívny diár na rok 2023.

V programe Hor sa do lesa sme zdolali 10 malokarpatských 700viek a v roku 2023 pokračujeme so zvyšnými dvomi.

Čaj o piatej sa konal každý mesiac a priniesol mnoho zaujímavých diskusií.

Občianske združenie Navzájom lepší

Sídlo: Tehelná 1/A 917 01 Trnava
IČO: 51564882

Registračné číslo VVS/1-900/90-53423
Registrový úrad MV SR
Dátum vzniku 13.04.2018

Predseda OZ: PhDr. Tatiana Pavlovičová

Email: info@navzajomlepsi.sk
Tel. č.: +421 908 036 419

Vždy pomôžeme

V prípade akýchkoľvek

otázok nás neváhajte kontaktovať

  Občianske združenie Navzájom lepší

  Sídlo: Tehelná 1/A 917 01 Trnava
  IČO: 51564882

  Registračné číslo VVS/1-900/90-53423
  Registrový úrad MV SR
  Dátum vzniku 13.04.2018

  Predseda OZ: PhDr. Tatiana Pavlovičová

  Email: info@navzajomlepsi.sk
  Tel. č.: +421 908 036 419

  Vždy pomôžeme

  V prípade akýchkoľvek

  otázok nás neváhajte kontaktovať