Od roku 2023 zaraďujeme do Projektu 5P aj inšpiratívne pobyty s celostným zameraním. Zodpovedne k sebe, k svojmu životu a k svojmu smerovaniu. 

Prinášame iné uhly pohľadov a prostredníctvom podpornej skupiny otvárame rôzne témy, s ktorými prichádzame.

Súčasťou pobytu je program zameraný na dušu – telo – myseľ.

 • Podporná skupina
 • Čajová degustácia
 • Joga 
 • Nordic Walking
 • Wellness
 • Autogénny tréning
 • Liečivá muzikoterapia
 • Turistika 

Občianske združenie Navzájom lepší

Sídlo: Tehelná 1/A 917 01 Trnava
IČO: 51564882

Registračné číslo VVS/1-900/90-53423
Registrový úrad MV SR
Dátum vzniku 13.04.2018

Predseda OZ: PhDr. Tatiana Pavlovičová

Email: info@navzajomlepsi.sk
Tel. č.: +421 908 036 419

Vždy pomôžeme

V prípade akýchkoľvek

otázok nás neváhajte kontaktovať

  Občianske združenie Navzájom lepší

  Sídlo: Tehelná 1/A 917 01 Trnava
  IČO: 51564882

  Registračné číslo VVS/1-900/90-53423
  Registrový úrad MV SR
  Dátum vzniku 13.04.2018

  Predseda OZ: PhDr. Tatiana Pavlovičová

  Email: info@navzajomlepsi.sk
  Tel. č.: +421 908 036 419

  Vždy pomôžeme

  V prípade akýchkoľvek

  otázok nás neváhajte kontaktovať